EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelistické exponáty

 

 

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelistické výstavy

 
 
Přihlásit se (jen pro porotce)
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Partneři

EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
PAC - Písemná aukce celin a poštovní historie
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Philatelie Christoph Gärtner GmbH
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Internetové stránky pražského Domu filatelie
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Sponzorství

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Vkládaní nových exponátů

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

O nás

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Statistiky exponátů

 
Počet exponátů/listů:

   Všechny: 1346/98212

   Aktivní: 1135/85230

   Na prodej: 5/390

 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Hlavní stránka EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Základní informace pro uživatele EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Nejčastěji kladené dotazy EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Angličtina / English / Englisch Němčina / German / Deutsch  
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
Vážení návštěvníci, vítejte ve virtuální mezinárodní filatelistické výstavě Exponet, která momentálně nabízí více než 1100 filatelistických exponátů.

Základní informace pro uživatele

Základní informace pro uživatele

Co je to EXPONET?


EXPONET – virtuální filatelistická výstava – je prostor na internetu, kde lze ukládat, vystavovat, vyhledávat a prohlížet prezentace filatelistických materiálů (exponáty) v elektronické podobě. Vedle mnoha soutěžních exponátů (zpracovaných podle pravidel FIP), často i vysoce oceněných na soutěžních výstavách, je zde umístěna řada dalších zajímavých ukázek, které mohou návštěvníkům předvést a objasnit různé úseky filatelie a všeho, co s ní souvisí. Jde o nesoutěžní výstavu, jejímž cílem je propagovat filatelii a návštěvníkům být inspirací, poučením a v neposlední řadě i místem, kde mohou předvést výsledky svého sběratelského a studijního úsilí. Na rozdíl od klasických výstav, jsou zde exponáty umístěny trvale, aniž by docházelo k poškození vystavených dokladů, a jsou dostupné návštěvníkům z celého světa v klidu domova i na cestách. EXPONET proto obsahuje jak aktuálně existující exponáty, tak i exponáty vzniklé před určitou dobou, které již neexistují.


Základní funkce EXPONETu


Nové řešení EXPONETu je zaměřeno zejména na uživatelsky komfortní vyhledávání a zobrazování exponátů s možností volby jazyka pro komunikaci (aktuálně v češtině, angličtině a němčině, ale lze přidat i další). Hlavní stránka umožňuje přístup k naposledy přidaným případně aktualizovaným exponátům.

Nejdůležitější je ovšem vyhledávání exponátů podle odborného zájmu návštěvníků, a to kombinací jednoho až čtyř základních kritérií, a to podle teritoria, oborového zařazení, časového určení a výstavní třídy EXPONETu. Tato kritéria jsou dále členěna až do hloubky tří úrovní, takže každý návštěvník má možnost rozsah vybraných exponátů podle svého zájmu postupně zužovat. Získá tak seznam exponátů, které odpovídají jeho představám o tom, co si chce prohlédnout. Kliknutím na název exponátu v takto získaném seznamu se exponát zobrazí včetně náhledu na jeho jednotlivé listy (viz také Prohlížení exponátu).

Pro rychlejší orientaci doporučujeme návštěvníkům nejprve se trochu seznámit se strukturou výběrových kritérií.

Teritoriální zařazení – rozumí se teritorium, které hledaný exponát popisuje. V nejvyšší úrovni je členěno na kontinenty, v nižší úrovni na jednotlivé státy nebo skupiny států a v nejnižší úrovni na dílčí územní nebo časová členění teritoria zadaného ve střední úrovni. V oblastech s větším počtem exponátů je zohledněn historicko-politický (a tedy i teritoriální a časový) vývoj.
(Viz Výběr exponátů podle teritoria)

Oborové zařazení – zahrnuje základní členění exponátů podle sběratelských oborů ve filatelii, a to jak z hlediska poštovní historie, poštovních produktů, tak i tematických oborů. Zde je zohledněna skutečnost, že obsahově mohou některé exponáty vzájemně propojovat dílčí tradiční i poštovně historické atributy, v některých případech dokonce i s tematickými.
(Viz Výběr exponátů podle oborového zařazení)

Časové určení – v nejvyšší úrovni představuje rozdělení na tři období, které je dáno dvěma milníky: založením UPU 1874 a koncem druhé světové války. Tato tři období jsou v nižší úrovni dále členěna na kratší časová období.
(Viz Výběr exponátů podle časového určení)

Výstavní třída EXPONETu – členění tohoto kritéria primárně vychází z obecně užívaného členění výstavních tříd u klasických výstav, ale v poněkud rozšířené podobě. Zde je zohledněna skutečnost, že ne všechny exponáty umístěné na EXPONETu mají soutěžní charakter, a tudíž nemusí přesně odpovídat kritériím pro klasické výstavy. Dokonce starší (i soutěžní) exponáty vytvořené před lety nemusí přesně vyhovovat aktuálně platným výstavním řádům. Navíc je známa řada soutěžních exponátů, u kterých zařazení do výstavní třídy nebylo zcela jednoznačné a na různých výstavách se lišilo. Vhodné využití EXPONETu vidíme i v prezentaci účelově vytvořených exponátů, určených pro vysvětlení určitých oblastí filatelie nebo pro její propagaci. Abychom se vyhnuli nesprávné interpretaci, užíváme upřesňující označení Výstavní třída EXPONETu. Pro nejvyšší úroveň členění nepovažujeme rozsah exponátu za důležitý, a proto se zcela souřadně vyhledají exponáty standardního rozsahu s jednorámovými i s exponáty mnohem většího rozsahu. V nejvyšší úrovni se ani nerozlišují exponáty mládežnické. Takovéto členění je zajištěno ve druhé (tedy nižší) úrovni.
(Viz Výběr exponátů podle výstavní třídy EXPONETu)


Řešení EXPONETu respektuje skutečnost, že exponáty nelze vždy zcela jednoduše ani jednoznačně zařadit ani do relativně širokého spektra předem stanovených kategorií, a proto jsou často zařazeny i do několika souřadných kategorií, kterým vyhovují více či méně. Snahou bylo umožnit návštěvníkům přístup k exponátům z různých úhlů pohledu a pokud možno, nabídnout i exponáty, které se hledanou tematikou zabývají i částečně. Pro rychlejší orientaci doporučujeme návštěvníkům nejprve se trochu seznámit se strukturou výběrových kritérií.


Vyhledávání exponátů


K vyhledávání exponátů použijte některou z možností nabídky menu v horní části levého sloupce obrazovky. Více informací a tipů naleznete ve VYHLEDÁVANÍ EXPONÁTŮ NA EXPONETU.


Prohlížení exponátu


Popis možností prohlížení exponátů naleznete na PROHLÍŽENÍ EXPONÁTŮ NA EXPONETU.


Některé specifické pojmy EXPONETuCo je to výstavní třída EXPONETu?


Výstavní třída EXPONETu vychází z obecně užívaného členění výstavních tříd u klasických výstav, ale v poněkud rozšířené podobě. Je zde zohledněna skutečnost, že ne všechny exponáty umístěné na EXPONETu mají soutěžní charakter, a tudíž nemusí přesně odpovídat kritériím pro klasické výstavy. Dokonce starší (i soutěžní) exponáty vytvořené před lety nemusí přesně vyhovovat aktuálně platným výstavním řádům. Navíc je známa řada soutěžních exponátů, u kterých zařazení do výstavní třídy nebylo zcela jednoznačné a na různých výstavách se lišilo. Vhodné využití EXPONETu vidíme i v prezentaci účelově vytvořených exponátů, určených pro vysvětlení určitých oblastí filatelie nebo pro její propagaci. Abychom se vyhnuli nesprávné interpretaci, užíváme upřesňující označení Výstavní třída EXPONETu. Rovněž rozsah exponátu není vázán na soutěžní pravidla FIP, a proto lze najít jak exponáty standardního rozsahu (5 nebo 8 rámů po 16 listech) či jednorámové, tak i exponáty mnohem většího rozsahu.


Co je evidenční číslo exponátu?


Evidenční číslo exponátu identifikuje exponát. Používá se zejména pro správu systému, ale může je využívat i běžný návštěvník při opakovaných návštěvách téhož exponátu – umožňuje jeho rychlé vyhledání. Jeho číselnou hodnotu naleznete v horní části zobrazeného exponátu. Shoduje se starým EXPONETem.

 
Základní informace pro uživatele
 
Základní informace pro uživatele
Základní informace pro uživatele
EXPONET je nezisková aktivita. Pokud se vám líbí a přinesl vám užitek, prosíme, přispějte na jeho provoz a další rozvoj. Děkujeme za vaši ochotu!
Základní informace pro uživatele
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
Základní informace pro uživatele
  Podmínky reklamy Kontakt
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes Všechna práva vyhrazena.
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava