EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelistické exponáty

 

 

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelistické výstavy

 
 
Přihlásit se (jen pro porotce)
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Partneři

EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Philatelie Christoph Gärtner GmbH
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Internetové stránky pražského Domu filatelie
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
PAC - Písemná aukce celin a poštovní historie
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Sponzorství

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Vkládaní nových exponátů

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

O nás

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Statistiky exponátů

 
Počet exponátů/listů:

   Všechny: 1345/98164

   Aktivní: 1135/85230

   Na prodej: 5/390

 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Hlavní stránka EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Základní informace pro uživatele EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Nejčastěji kladené dotazy EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Angličtina / English / Englisch Němčina / German / Deutsch  
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
Vážení návštěvníci, vítejte ve virtuální mezinárodní filatelistické výstavě Exponet, která momentálně nabízí více než 1100 filatelistických exponátů.

Nejčastěji kladené dotazy od uživatelů

Nejčastěji kladené dotazy od uživatelů

Hlavní oblasti pro nejčastěji kladené otázky:


VYHLEDÁVANÍ EXPONÁTŮ NA EXPONETUJak lze vyhledávat exponáty?


Výběry exponátů se zadávají podle nabídky v levém sloupci obrazovky nahoře pod nadpisem Filatelistické exponáty. Tam lze zvolit výběr buď jen podle jednoho kritéria (Výběr exponátů podle teritoria, Výběr exponátů podle oborového zařazení, Výběr exponátů podle časového určení, nebo Výběr exponátů podle výstavní třídy EXPONETu) nebo podle jejich kombinací (Výběr exponátů podle všech čtyř kritérií současně – zobrazí se všechna 4 kritéria, z nichž lze zadávat libovolné kombinace). Ke každému kritériu se pro všechny tři úrovně zobrazí rozbalovací okénka s nabídkou možností volby v každé úrovni. Výběry je nutné zadávat vždy od nejvyšší úrovně. Klepnutím na prázdný řádek nahoře v menu se výběr od této úrovně směrem dolů zruší. Výběr exponátů aktivujete kliknutím na tlačítko Vybrat. Jako výsledek výběru se zobrazí seznam exponátů, které odpovídají zadaným kritériím.

Dále je možné vyhledávat exponáty podle země původu vystavovatele (Výběr exponátů podle země vystavovatele) nebo přímo podle jeho jména (Výběr exponátů podle jména vystavovatele).

Chcete-li opakovaně navštěvovat některý exponát a pamatujete si jeho Evidenční číslo, použijte funkci Výběr exponátů podle evidenčního čísla exponátu.

Našim pravidelným návštěvníkům se jistě bude hodit funkce Seznam nejnovějších exponátů.

Pokusně byla zavedena funkce Seznam nejnavštěvovanějších exponátů. (Do budoucna předpokládáme, že její funkčnost bude upravena, aby lépe vyhovovala svému účelu).

Samostatně lze vyhledat všechny exponáty aktuálně určené k prodeji (Seznam exponátů na prodej). Všechny tyto exponáty jsou navíc ve všech výběrech označeny symbolem .


Jak snadno naleznu všechny tematické exponáty?


V levém sloupci obrazovky nahoře pod nadpisem Filatelistické exponáty použijte funkci Výběr exponátů podle výstavní třídy EXPONETu a v nejvyšší úrovni rozbalovacích menu (Výstavní třída EXPONETu - úroveň 1) zadejte Třída tematické filatelie. V rámci rozšířeného pojetí výstavních tříd v EXPONETu sem ovšem zařazujeme i některé exponáty otevřené třídy s tematickým obsahem.


Jak snadno naleznu všechny poštovně-historické exponáty určité země?


V levém sloupci obrazovky nahoře pod nadpisem Filatelistické exponáty použijte funkci Výběr exponátů podle všech čtyř kritérií současně. Podle kritéria teritoriálního zařazení zadejte postupně kontinent (Teritoriální úroveň 1) a požadovanou zemi (Teritoriální úroveň 2), případně dokonce i její část (Teritoriální úroveň 3) a současně podle kritéria výstavní třídy EXPONETu (Výstavní třída EXPONETu - úroveň 1) zadejte Třída poštovní historie.


Jak se mohu vrátit na seznam již vybraných exponátů?


Návrat na seznam vybraných exponátů se provede kliknutím na tlačítko Zpět nebo využitím směrové šipky „zpět“ webového prohlížeče.


Zajímá mne téma …, které ve vašich kategoriích nemohu nalézt. Mohli byste jej doplnit?


Děkujeme za Váš podnět a doplnění Vámi navržené kategorie uvážíme. Připomínáme však, že exponáty více či méně související s Vaším tématem lze nalézt v již zavedených kategoriích s příbuznou tematikou. Prosíme, prohlédněte si pečlivě tyto kategorie. Při přípravě jejich struktury jsme se snažili pokrýt maximum tematických okruhů nejčastěji zastoupených v exponátech. Exponáty také zařazujeme do více kategorií, a to i když jim vyhovují jen částečně – s cílem, aby byly co nejlépe přístupné pro více zájemců. Ty exponáty, které žádné z uvedených kategorií nevyhovují, vedeme zatím jako „ostatní“ (takovouto kategorii jsme zavedli ve všech úrovních v celé struktuře, tam kde to má smysl). Pokud naleznete exponát, o kterém jste přesvědčeni, že by měl být zařazen do některé další existující kategorie, dejte nám, prosíme, vědět.


Náhodou jsem nalezl exponát …, který by měl být zařazen ještě v další kategorii.


Děkujeme za Váš podnět a zařazení exponátu do Vámi navržené kategorie prověříme a doplníme. Zařazování exponátů je nepochybně subjektivní záležitost a při množství exponátů, které zpracováváme, jsme snadno mohli udělat chybu.


Prohlížel jsem si exponáty zařazené v tématu …, ale mezi nimi jsem nalezl i několik exponátů, které způsobem zpracování vůbec neodpovídají tematickým exponátům. Prosím, opravte jejich nesprávné zařazení.


Děkujeme za Váš podnět a zařazení exponátů v této kategorii prověříme. Připomínáme však, že každý exponát se snažíme zařadit i do takových kategorií, kterým vyhovuje např. jen částečně. Naším záměrem je nabídnout sběratelům ukázky i takového materiálu, který s daným tématem může souviset i okrajově a inspirovat jej tak k jeho možnému využití. EXPONET není soutěžní výstava a nemusí proto jednoznačně splňovat kritéria podle FIP. Uznáváme však, že zařazování exponátů je nepochybně subjektivní záležitost a při množství exponátů, které zpracováváme, jsme snadno mohli udělat chybu.


PROHLÍŽENÍ EXPONÁTŮ NA EXPONETUJak lze prohlížet exponát?


Po kliknutí na název exponátu se zobrazí základní údaje o něm a náhled všech rámů i listů na nich. Kliknutím na jakýkoli list se tento zobrazí v zobrazovací galerii.


Jak lze listovat v exponátu?


Pokud prohlížíte konkrétní list exponátu v zobrazovací galerii, zobrazí se vpravo či vlevo po nájezdu myší směrové šipky, které umožňují přechod na sousední listy. Malým okénkem na listu vpravo nahoře lze zobrazení listu zvětšit. Podobným okénkem vpravo dole se zobrazení listu zavře; stejného výsledku docílíte kliknutím kdekoli mimo zobrazený list.


Lze jednotlivé listy exponátu zvětšit a zobrazit ve vyšším rozlišení?


Pokud prohlížíte konkrétní list exponátu v zobrazovací galerii, klikněte na malé okénko na listu vpravo nahoře – zobrazení listu zvětšíte (na šířku až 1280 bodů). Podobným okénkem vpravo dole se zobrazení listu zavře; stejného výsledku docílíte kliknutím kdekoli mimo zobrazený list.


VYSTAVENÍ EXPONÁTŮ NA EXPONETURád bych na EXPONETu vystavil svůj exponát; co mám pro to udělat?


Váš exponát rádi na EXPONETu vystavíme. Přečtěte si Technické specifikace pro exponáty. Mějte však na paměti, že by Váš exponát měl být něčím zajímavý pro ostatní návštěvníky.


Jaké jsou poplatky při vystavování na EXPONETu?


Vystavení exponátu na EXPONETu je zdarma.


Rád bych na EXPONETu vystavil svůj exponát; musí splňovat kritéria pro soutěžní výstavy?


Výhodou EXPONETu je, že nemusí. Mějte však na paměti, že by Váš exponát měl být něčím zajímavý pro ostatní návštěvníky. Rádi například zveřejňujeme exponáty, které detailně popisují některé zajímavé úseky filatelie, přestože by způsob zpracování ani jejich rozsah nebyly pro soutěžní výstavy akceptovatelné.


Rád bych na EXPONETu vystavil svůj exponát, ale nepřeji si zveřejnit své jméno; je to možné?


Ano, exponáty je možné vystavovat i anonymně.


Mohu na EXPONET umístit více svých exponátů?


Můžete, počet vystavených exponátů jednoho autora není omezen.


Jaký je předepsaný počet listů pro vystavení exponátu?


Počet listů exponátu není nijak omezen. Mějte však na paměti, že by Váš exponát měl být něčím zajímavý pro ostatní návštěvníky.


PRODEJ EXPONÁTŮ NA EXPONETUVlastním exponát, který bych chtěl nabídnout k prodeji; jak mám postupovat?


Pravidla pro nákup a prodej exponátů s využitím EXPONETu připravujeme a brzy je zveřejníme. Chcete-li svůj exponát nabídnout k prodeji, dejte nám vědět.


Jaké jsou poplatky při prodeji exponátu?


Pravidla pro nákup a prodej exponátů s využitím EXPONETu připravujeme a brzy je zveřejníme.


Jak poznám, který exponát je určen k prodeji?


Exponáty nabízené k prodeji jsou ve všech výběrech označeny symbolem . Lze je také vyhledat pomocí funkce Seznam exponátů na prodej.


Všiml jsem si, že některé exponáty jsou na prodej; jak mám postupovat, když mám zájem některý koupit?


Pravidla pro nákup a prodej exponátů s využitím EXPONETu připravujeme a brzy je zveřejníme.


PODPORA A SPONZORSTVÍ EXPONETUEXPONET se mi velmi líbí a rád bych podpořil jeho další provoz a rozvoj; jak to mohu udělat? Přijímáte i nefinanční dary?


Provoz i vývoj EXPONETu je náročný a skutečně vítáme jakékoli sponzorské dary. Chcete-li se k tomu dovědět víc, přečtěte si Základní informace o sponzorování a Způsob platby.


Je používání EXPONETu bezplatné? Je přístupný pro všechny bez omezení?


Ano používání EXPONETu je bezplatné. Všechny jeho uživatelské funkce jsou bezplatné.


INZERCE NA EXPONETUMám zájem inzerovat na EXPONETu; jaké jsou možnosti a kolik to stojí?


Pravidla pro inzerci na EXPONETu připravujeme a brzy je zveřejníme.

 
Nejčastěji kladené dotazy od uživatelů
 
Nejčastěji kladené dotazy od uživatelů
Nejčastěji kladené dotazy od uživatelů
EXPONET je nezisková aktivita. Pokud se vám líbí a přinesl vám užitek, prosíme, přispějte na jeho provoz a další rozvoj. Děkujeme za vaši ochotu!
Nejčastěji kladené dotazy od uživatelů
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
Nejčastěji kladené dotazy od uživatelů
  Podmínky reklamy Kontakt
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes Všechna práva vyhrazena.
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava