EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelistické exponáty

 

 

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelistické výstavy

 
 
Přihlásit se (jen pro porotce)
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Partneři

EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Sponzorství

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Vkládaní nových exponátů

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

O nás

 
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Statistiky exponátů

 
Počet exponátů/listů:

   Všechny: 1327/95808

   Aktivní: 1128/83899

   Na prodej: 5/390

 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Hlavní stránka EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Základní informace pro uživatele EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Nejčastěji kladené dotazy EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Angličtina / English / Englisch Němčina / German / Deutsch  
Vážení návštěvníci, vítejte ve virtuální mezinárodní filatelistické výstavě Exponet, která momentálně nabízí více než 1100 filatelistických exponátů.
Výběr exponátů podle země vystavovatele

Výběr exponátů podle země vystavovatele

Výběr exponátů podle země vystavovatele
Země:

Výběr exponátů podle země vystavovatele
Slovensko / Slovakia / Slowakei

Miroslav Bachratý: DVOJJAZYČNÉ SLOVENSKO-NĚMECKÉ POŠTOVNÍ NÁLEPKY NA SLOVENSKU (1941 - 1945)
(Originální název exponátu: Dvojjazyčné slovensko-nemecké poštové nálepky na Slovensku (1941 - 1945))

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Miroslav Bachratý: RAZÍTKA SLOVENSKÉ POŠTY PRO DOPORUČNÉ 1992-2000
(Originální název exponátu: DOPORUČNÉ PEČIATKY SLOVENSKEJ POŠTY 1992-2000)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Miroslav Baluška: Albrecht Dűrer - jeho život, dielo a doba
(Originální název exponátu: Albrecht Dűrer - jeho život, dielo a doba)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Igor Banás: KRÁL SPORTŮ - JEZDECKÝ SPORT
(Originální název exponátu: THE KING OF SPORT - EQUESTRIAN SPORT)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Mária Barusová: Ježiš Kristus a jeho cirkev
(Originální název exponátu: Ježiš Kristus a jeho cirkev)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: POŠTMISTROVSKÉ RECEPISY Z HORNÍCH UHER
(Originální název exponátu: POSTMASTER`S RECEIPTS FROM NORTHERN HUNGARY / Poštmajstrovské recepisy z Horného Uhorska)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: KOMÁROM - KOMÁRNO; POŠTOVNÍ HISTORIE JEDNOHO ROZDĚLENÉHO MĚSTA 1919 - 1938
(Originální název exponátu: KOMÁROM - KOMÁRNO; POSTAL HISTORY OF ONE DIVIDED TOWN 1919 - 1938)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: POŠTOVNÍ HISTORIE ŽITNÉHO OSTROVA 1749 - 1919
(Originální název exponátu: Csallóköz postatörténete 1749 - 1919)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: RAZÍTKA POŠTOVEN NA ŽITNÉM OSTROVĚ 1902-1921
(Originální název exponátu: CANCELLATIONS OF THE POSTAL AGENCIES OF CSALLÓKÖZ 1902-1921)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: POŠTOVNÍ HISTORIE MAĎARSKA V ROCE 1938 - POUŽITÍ ČÍSELNÝCH RAZÍTTEK
(Originální název exponátu: MAGYARORSZÁG POSTATÖRTÉNETE 1938 - SZÁMOZOTT PÓTBÉLYEGZŐK HASZNÁLATA)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: POŠTOVNÍ HISTORIE MĚSTA KOMÁRNA 1749-1900
(Originální název exponátu: POSTGESCHICHTE DER STADT KOMÁROM 1749-1900)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: LITOGRAFICKÉ POHLEDNICE MĚSTA KOMÁRNA
(Originální název exponátu: KOMÁROM VÁROS KŐNYOMATOS KÉPESLAPJAI)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: POUŽITÍ MAĎARSKÝCH DOFRANKOVANÝCH KORESPONDENČNÍCH LÍSKŮ 1900-1918
(Originální název exponátu: MAGYAR DÍJKIEGÉSZÍTETT DÍJJEGYES LEVELEZŐLAPOK HASZNÁLATA 1900-1918)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: POŠTOVNÍ HISTORIE UHERSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 1900-1918 - DOPISY, DOPISNICE
(Originální název exponátu: A MAGYAR KIRÁLYSÁG POSTATÖRTÉNETE 1900-1918 LEVÉLPOSTA)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Péter Csicsay: MAĎARSKO: UPU ZÁSILKY ZATÍŽENÉ DOPLATNÝM 1900-1918
(Originální název exponátu: MAGYARORSZÁG: PORTÓZOTT UPU KÜLDEMÉNYEK 1900-1918)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Vojtech Čelko: UHRY DO ROKU 1908
(Originální název exponátu: Uhorsko)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

František Divok: POŠTOVNICTVÍ NA SPIŠI DO ROKU 1920
(Originální název exponátu: POŠTOVNÍCTVO NA SPIŠI DO ROKU 1920)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ján Dobrovolský: CESTY Z VOZÍČKU NA STUPEŇ VÍTĚZŮ
(Originální název exponátu: CESTY Z VOZÍČKA NA STUPEŇ VÍŤAZOV)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: DOBYTČÍ PASY
(Originální název exponátu: Dobytčie pasy)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: Celistvosti, celiny s kolkami z rokov 1939 – 1950
(Originální název exponátu: Celistvosti, celiny s kolkami z rokov 1939 – 1950)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: ČESKOSLOVENSKÉ KOLKY - VYDÁNÍ 1947
(Originální název exponátu: ČESKOSLOVENSKÉ KOLKY - VYDANIE 1947)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: KOMINICKÉ DOKLADY
(Originální název exponátu: KOMINÁRSKE DOKLADY)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: MAĎARSKÉ KOLKY A KOLKOVÉ CELINY POUŽITÉ NA SLOVENSKU V LETECH 1938-1945
(Originální název exponátu: MAĎARSKÉ KOLKY A KOLKOVÉ CELINY POUŽITÉ NA SLOVENSKU V ROKOCH 1938-1945)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: PODACÍ BALÍKOVÉ NÁLEPKY Z KOŠIC
(Originální název exponátu: PODACIE BALÍKOVÉ NÁLEPKY Z KOŠÍC)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: RODNÉ, KŘESTNÍ, SVATEBNÍ A ÚMRTNÍ LISTY
(Originální název exponátu: RODNÉ, KRSTNÉ, SOBÁŠNE A ÚMRTNÉ LISTY)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: RODNÉ A KŘESTNÍ LISTY
(Originální název exponátu: RODNÉ A KRSTNÉ LISTY)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: UHERSKÉ KOLKY 1. - 3. VYDÁNÍ
(Originální název exponátu: UHORSKÉ KOLKY 1. - 3. VYDANIE)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: SMĚNKY S NATIŠTĚNÝMI KOLKY NA SLOVENSKU
(Originální název exponátu: ZMENKY S NATLAČENÝMI KOLKAMI NA SLOVENSKU)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: ČESKOSLOVENSKO - LISTINY S KOLKY 1918-1939
(Originální název exponátu: ČESKOSLOVENSKO - LISTINY S KOLKAMI 1918-1939)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Dušan Evinic: SLOVENSKO - DOKLADY K BALÍKŮM Z XX. STOLETÍ
(Originální název exponátu: SLOVENSKO - DOKLADY K BALÍKOM Z XX. STOROČIA)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ladislav Fekete: Medzi nebom a zemou - Letectvo Rakúsko-Uhorska v období I. svetovej vojny
(Originální název exponátu: Medzi nebom a zemou - Letectvo Rakúsko-Uhorska v období I. svetovej vojny)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ladislav Fekete: Loďstvo Jeho Veličenstva v období I. svetovej vojny
(Originální název exponátu: DIE K. UND K. KRIEGSMARINE IM I. WELTKRIEG)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Horný: Lesní savci
(Originální název exponátu: Lesné cicavce)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Horný: POLÁRNÍ OBLASTI
(Originální název exponátu: Polárne oblasti)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Vojtech Jankovič: SVĚTY PEDÁLŮ
(Originální název exponátu: WORLDS OF PEDALS)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Daniel Jindra: Vědci, kterí pomohli světu
(Originální název exponátu: Vedci, ktorí pomohli svetu)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Jurkovič: POŠTOVNÍ HISTORIE PODKARPATSKÉ RUSI 1786-1945
(Originální název exponátu: POŠTOVÁ HISTÓRIA PODKARPATSKEJ RUSI OD ROKU 1786 DO ROKU 1945)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Jurkovič: Hárček deťom
(Originální název exponátu: Hárček deťom)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Jurkovič: ZAKARPATSKÁ UKRAJINA 1945
(Originální název exponátu: CARPATHO-UKRAINE 1945)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Jurkovič: CELINY PODKARPATSKÉ RUSI VYDANÉ V LETECH 1944-1945
(Originální název exponátu: CELINY PODKARPATSKEJ RUSI VYDANÉ V ROKOCH 1944-1945)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Jurkovič: MAĎARSKÝ ZÁBOR PODKARPARSKÉ RUSI 1938-1944
(Originální název exponátu: MAĎARSKÝ ZÁBOR PODKARPARSKÉ RUSI 1938-1944)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Gabriel Kosztolányi: HISTORIE POŠTOVNICTVÍ V LEVICÍCH
(Originální název exponátu: THE HISTORY OF POSTAL SERVICES IN LEVICE)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Alexander Kosztolányi: POŠTOVÁ HISTÓRIA OKRESU LEVICE
(Originální název exponátu: Poštová história okresu Levice)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Radomil Kvetoň: ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 - PAMĚTNÍ ZNÁMKY T. G. MASARYK 1930
(Originální název exponátu: ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 - PAMÄTNÉ ZNÁMKY T. G. MASARYK 1930)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Radomil Kvetoň: ČESKOSLOVENSKO 1918-1939: 10 Kč BRATISLAVA
(Originální název exponátu: ČESKOSLOVENSKO 1918-1939: 10 Kč BRATISLAVA)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Radomil Kvetoň: ČESKOSLOVENSKO 1918-1939: 4 a 5 Kč VYSOKÉ TATRY
(Originální název exponátu: ČESKOSLOVENSKO 1918-1939: 4 a 5 Kč VYSOKÉ TATRY)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Marián Linder: ŠERM - OD VZNIKU ŠERMU PO SPORTOVNÍ ŠERM A JEHO SOUTĚŽE
(Originální název exponátu: Šerm - od vzniku šermu po športový šerm a jeho súťaže)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Andrej Lovász: Žili a žijí v přírodě
(Originální název exponátu: Žili a žijú v prírode)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ivan Lužák: CESTY NAHORU
(Originální název exponátu: Cesty nahor)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ján Maniaček, ml.: Ľadový hokej
(Originální název exponátu: Ľadový hokej / Ice hockey)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ján Maniaček, st.: M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat
(Originální název exponátu: M. R. Štefánik, vedec, vojak, diplomat)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Peter Osuský: PRO SLÁVU SPORTU - JAKO FÉNIX Z POPELA
(Originální název exponátu: FOR THE GLORY OF SPORT - LIKE A PHENIX FROM ITS ASHES)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Peter Osuský: PRVNÍ MODERNÍ SPORTOVNÍ ZNÁMKY SVĚTA
(Originální název exponátu: FIRST MODERN SPORTS STAMPS OF THE WORLD (Prvé moderné športové známky světa))

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Otto Piszton: PERFINY MAĎARSKA
(Originální název exponátu: Perfiny Maďarska)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Otto Piszton: Kôň v športe
(Originální název exponátu: Kôň v športe)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Otto Piszton: KŮŇ V POŠTOVNICTVÍ
(Originální název exponátu: Kôň v poštovníctve)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Július Píša: SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 1988
(Originální název exponátu: SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 1988)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Július Píša: PERFINY NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM ÚZEMÍ
(Originální název exponátu: PERFINS USED ON CZECH AND SLOVAK TERRITORY)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Július Píša: 50 LET POUŽÍVÁNÍ PERFINŮ NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM ÚZEMÍ (1898-1948)
(Originální název exponátu: 50 YEARS OF PERFINS USE ON THE CZECH AND SLOVAK TERRITORY (1898-1948))

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Július Píša: PERFINY NA ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMKÁCH 1918-1939, 1945-1954
(Originální název exponátu: THE PERFINS ON CZECHOSLOVAK STAMPS 1918-1939, 1945-1954)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Július Píša: PERFINY NA ZNÁMKÁCH HRADČANY
(Originální název exponátu: PERFORATED HRADCANY (PRAGUE`S CASTLE))

Slovensko / Slovakia / Slowakei

 POŠTOVÉ MÚZEUM Banská Bystrica (SR): VLAKOVÁ POŠTA NA ZÁHORÍ
(Originální název exponátu: VLAKOVÁ POŠTA NA ZÁHORÍ)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Procházka: Atletika - vrhačské disciplíny
(Originální název exponátu: Atletika - vrhačské disciplíny)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Martin Procházka: POZNEJ A CHRAŇ - TŘÍDA PTÁKŮ
(Originální název exponátu: Poznaj a chráň - trieda vtákov)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Rudolf Rakovský: SLOVENSKO 1939 - VÝPLATNÍ ZNÁMKY STÁTNÍ ZNAK A PORTRÉTY S PŘETISKEM "Slovenský štát 1939"
(Originální název exponátu: Slovensko 1939 – Výplatné známky Štátny znak a Portréty s pretlačou „Slovenský štát/1939“)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Rudolf Rakovský: SLOVENSKO 1939: VÝPLATNÍ ZNÁMKY S PORTRÉTEM ANDREJE HLINKY
(Originální název exponátu: SLOVENSKO 1939: VÝPLATNÉ ZNÁMKY S PORTRÉTOM ANDREJA HLINKU)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

 SLOVENSKA POSTA A.S., POFIS: SLOVENSKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 2008-2010
(Originální název exponátu: SLOVENSKÉ POŠTOVÉ ZNÁMKY 2008-2010)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

 SLOVENSKA POSTA A.S., POFIS: SLOVENSKÉ ZNÁMKOVÉ "TIMES" - INFORMACE O NOVÝCH SLOVENSKÝCH ZNÁMKÁCH
(Originální název exponátu: THE SLOVAK STAMPS "TIMES" - NEWS ABOUT THE SLOVAK POSTAGE STAMPS)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Jozef Sobihard: Poštové lístky so známkou T. G. Masaryka
(Originální název exponátu: Poštové lístky so známkou T. G. Masaryka)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Jozef Sobihard: CELINY S PRETLAČOU "ČESKOSLOVENSKO"
(Originální název exponátu: CELINY S PRETLAČOU "ČESKOSLOVENSKO" / POSTAL STATIONERIES WITH THE OVERPRINT OF "CESKOSLOVENSKO")

Slovensko / Slovakia / Slowakei

František Sopko: HRY Z OLYMPIE - HRY ZE VŠECH NEJSLAVNĚJŠÍ
(Originální název exponátu: Hry z Olympie - hry zo všetkých najslávnějšie)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Štefan Sulo: Čaro starých podacích lístkov
(Originální název exponátu: Čaro starých podacích lístkov)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ondrej Sulo: Za cisára v boji i na popraviskách
(Originální název exponátu: Za cisára v boji i na popraviskách)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Svätopluk Šablatúra: POZOR FALZA!
(Originální název exponátu: POZOR FALZA!)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Milan Šajgalík: Vďaka Vám, sv. Cyril a Metod
(Originální název exponátu: Vďaka Vám, sv. Cyril a Metod)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ivan Trančík: ZIMNÍ SPORTY A OLYMPIJSKÉ HRY
(Originální název exponátu: WINTER SPORTS AND OLYMPIC GAMES)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ivan Trančík: Ženy v športe
(Originální název exponátu: WOMEN IN SPORTS)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Alexander Urminský: MLÝNY
(Originální název exponátu: THE MILLS)

Slovensko / Slovakia / Slowakei

Ivan Zábredský: Na holuba nemá nik
(Originální název exponátu: Na holuba nemá nik)

Výběr exponátů podle země vystavovatele
Výběr exponátů podle země vystavovatele
Výběr exponátů podle země vystavovatele
EXPONET je nezisková aktivita. Pokud se vám líbí a přinesl vám užitek, prosíme, přispějte na jeho provoz a další rozvoj. Děkujeme za vaši ochotu!
Výběr exponátů podle země vystavovatele
Výběr exponátů podle země vystavovatele
  Podmínky reklamy Kontakt
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes Všechna práva vyhrazena.
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava