EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
Homepage EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition Basic information for users EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition Frequently Asked Questions EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition Čeština / Czech / Tschechisch Němčina / German / Deutsch  
   New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
Philatelic information portal www.philanotes.com
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE

CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE


Original exhibit title: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY

Exhibit owner (author):  Josef Chudoba, Liberec, Czech Republic

Registration number of the exhibit: 1111

Version of the exhibit: 1

Number of pages: 136

Further information:

Česko / Czechia / Tschechien  Tento text byl formou seriálu postupně uveřejňován v časopise Filatelie v letech 2015-18. Sběratelům poskytuje základní orientaci a důležité poznatky související s emisí Hradčany z let 1918-21 včetně poštovního použití. Zájemci o hlubší studium mohou zdarma využít publikace, které k této emisi vydala společnost sběratelů knihtiskových známek SČF – klikněte na odkaz:

https://www.filaso.cz/prirucky-knihtisk

Velká Británie / United Kingdom / Großbritannien  This text was gradually published in magazine Filatelie in 2015-18. It provides basic orientation and important knowledge related to the Hradčany issue (1918-21) including their postal use. Those interested in deeper study can use the handbooks published by the Society of Collectors of Typography Printing for free - click on the link:

https://www.filaso.cz/prirucky-knihtisk

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
 
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE

Frame number: 1


Page No. 1   Page No. 2   Page No. 3   Page No. 4   

Page No. 5   Page No. 6   Page No. 7   Page No. 8   

Page No. 9   Page No. 10   Page No. 11   Page No. 12   

Page No. 13   Page No. 14   Page No. 15   Page No. 16   


Frame number: 2


Page No. 17   Page No. 18   Page No. 19   Page No. 20   

Page No. 21   Page No. 22   Page No. 23   Page No. 24   

Page No. 25   Page No. 26   Page No. 27   Page No. 28   

Page No. 29   Page No. 30   Page No. 31   Page No. 32   


Frame number: 3


Page No. 33   Page No. 34   Page No. 35   Page No. 36   

Page No. 37   Page No. 38   Page No. 39   Page No. 40   

Page No. 41   Page No. 42   Page No. 43   Page No. 44   

Page No. 45   Page No. 46   Page No. 47   Page No. 48   


Frame number: 4


Page No. 49   Page No. 50   Page No. 51   Page No. 52   

Page No. 53   Page No. 54   Page No. 55   Page No. 56   

Page No. 57   Page No. 58   Page No. 59   Page No. 60   

Page No. 61   Page No. 62   Page No. 63   Page No. 64   


Frame number: 5


Page No. 65   Page No. 66   Page No. 67   Page No. 68   

Page No. 69   Page No. 70   Page No. 71   Page No. 72   

Page No. 73   Page No. 74   Page No. 75   Page No. 76   

Page No. 77   Page No. 78   Page No. 79   Page No. 80   


Frame number: 6


Page No. 81   Page No. 82   Page No. 83   Page No. 84   

Page No. 85   Page No. 86   Page No. 87   Page No. 88   

Page No. 89   Page No. 90   Page No. 91   Page No. 92   

Page No. 93   Page No. 94   Page No. 95   Page No. 96   


Frame number: 7


Page No. 97   Page No. 98   Page No. 99   Page No. 100   

Page No. 101   Page No. 102   Page No. 103   Page No. 104   

Page No. 105   Page No. 106   Page No. 107   Page No. 108   

Page No. 109   Page No. 110   Page No. 111   Page No. 112   


Frame number: 8


Page No. 113   Page No. 114   Page No. 115   Page No. 116   

Page No. 117   Page No. 118   Page No. 119   Page No. 120   

Page No. 121   Page No. 122   Page No. 123   Page No. 124   

Page No. 125   Page No. 126   Page No. 127   Page No. 128   


Frame number: 9


Page No. 129   Page No. 130   Page No. 131   Page No. 132   

Page No. 133   Page No. 134   Page No. 135   Page No. 136   
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
Creation date of the exhibit: 21. 06. 2020

Creation date of the exhibit version: 21. 06. 2020

Number of views of this version of the exhibit: 10432

Total number of views of all versions of the exhibit: 10432

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
 
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
© The exhibit is the property of the owner (author) of the exhibit. Copying and dissemination of the exhibit or any part thereof is possible only with the permission of the owner (author) of the exhibit.

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
EXPONET is a nonprofit activity. If you like it or it brings some benefit to you, please, donate to its operation and further development. Thank you for your kindness!
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAKIA - INTRODUCTION TO COLLECTING THE HRADCANY STAMP ISSUE
  Terms of Advertisement Contact
 
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes All rights reserved.
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition