EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Hlavní stránka EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Základní informace pro uživatele EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Nejčastěji kladené dotazy EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Angličtina / English / Englisch Němčina / German / Deutsch  
   Lodě Československého námořního loďstva na známkách Československa
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY

ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY


Originální název exponátu: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY

Majitel (autor) exponátu:  Josef Chudoba, Liberec, Česká republika

Evidenční číslo exponátu: 1111

Verze exponátu: 1

Počet listů: 136

Další informace:

Česko / Czechia / Tschechien  Tento text byl formou seriálu postupně uveřejňován v časopise Filatelie v letech 2015-18. Sběratelům poskytuje základní orientaci a důležité poznatky související s emisí Hradčany z let 1918-21 včetně poštovního použití. Zájemci o hlubší studium mohou zdarma využít publikace, které k této emisi vydala společnost sběratelů knihtiskových známek SČF – klikněte na odkaz:

https://www.filaso.cz/prirucky-knihtisk

Velká Británie / United Kingdom / Großbritannien  This text was gradually published in magazine Filatelie in 2015-18. It provides basic orientation and important knowledge related to the Hradčany issue (1918-21) including their postal use. Those interested in deeper study can use the handbooks published by the Society of Collectors of Typography Printing for free - click on the link:

https://www.filaso.cz/prirucky-knihtisk

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
 
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY

Rám číslo: 1


List číslo 1   List číslo 2   List číslo 3   List číslo 4   

List číslo 5   List číslo 6   List číslo 7   List číslo 8   

List číslo 9   List číslo 10   List číslo 11   List číslo 12   

List číslo 13   List číslo 14   List číslo 15   List číslo 16   


Rám číslo: 2


List číslo 17   List číslo 18   List číslo 19   List číslo 20   

List číslo 21   List číslo 22   List číslo 23   List číslo 24   

List číslo 25   List číslo 26   List číslo 27   List číslo 28   

List číslo 29   List číslo 30   List číslo 31   List číslo 32   


Rám číslo: 3


List číslo 33   List číslo 34   List číslo 35   List číslo 36   

List číslo 37   List číslo 38   List číslo 39   List číslo 40   

List číslo 41   List číslo 42   List číslo 43   List číslo 44   

List číslo 45   List číslo 46   List číslo 47   List číslo 48   


Rám číslo: 4


List číslo 49   List číslo 50   List číslo 51   List číslo 52   

List číslo 53   List číslo 54   List číslo 55   List číslo 56   

List číslo 57   List číslo 58   List číslo 59   List číslo 60   

List číslo 61   List číslo 62   List číslo 63   List číslo 64   


Rám číslo: 5


List číslo 65   List číslo 66   List číslo 67   List číslo 68   

List číslo 69   List číslo 70   List číslo 71   List číslo 72   

List číslo 73   List číslo 74   List číslo 75   List číslo 76   

List číslo 77   List číslo 78   List číslo 79   List číslo 80   


Rám číslo: 6


List číslo 81   List číslo 82   List číslo 83   List číslo 84   

List číslo 85   List číslo 86   List číslo 87   List číslo 88   

List číslo 89   List číslo 90   List číslo 91   List číslo 92   

List číslo 93   List číslo 94   List číslo 95   List číslo 96   


Rám číslo: 7


List číslo 97   List číslo 98   List číslo 99   List číslo 100   

List číslo 101   List číslo 102   List číslo 103   List číslo 104   

List číslo 105   List číslo 106   List číslo 107   List číslo 108   

List číslo 109   List číslo 110   List číslo 111   List číslo 112   


Rám číslo: 8


List číslo 113   List číslo 114   List číslo 115   List číslo 116   

List číslo 117   List číslo 118   List číslo 119   List číslo 120   

List číslo 121   List číslo 122   List číslo 123   List číslo 124   

List číslo 125   List číslo 126   List číslo 127   List číslo 128   


Rám číslo: 9


List číslo 129   List číslo 130   List číslo 131   List číslo 132   

List číslo 133   List číslo 134   List číslo 135   List číslo 136   
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
Datum vytvoření exponátu: 21. 06. 2020

Datum vytvoření verze exponátu: 21. 06. 2020

Počet zobrazení této verze exponátu: 9314

Celkový počet zobrazení všech verzí exponátu: 9314

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
 
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
© Exponát je vlastnictvím majitele (autora) exponátu. Kopírování a šíření exponátu nebo jakékoli jeho části je možné pouze se souhlasem majitele (autora) exponátu.

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
EXPONET je nezisková aktivita. Pokud se vám líbí a přinesl vám užitek, prosíme, přispějte na jeho provoz a další rozvoj. Děkujeme za vaši ochotu!
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENSKO - ÚVOD KE SBÍRÁNÍ EMISE HRADČANY
  Podmínky reklamy Kontakt
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes Všechna práva vyhrazena.
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava