EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
Homepage EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition Basic information for users EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition Frequently Asked Questions EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition Čeština / Czech / Tschechisch Němčina / German / Deutsch  
   New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
Philatelic information portal www.philanotes.com
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939

CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939


Original exhibit title: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939

Exhibit owner (author):  Lubor Kunc, Praha, Czech Republic

Registration number of the exhibit: 1103

Version of the exhibit: 1

Number of pages: 76

Further information:

Česko / Czechia / Tschechien  Tento text byl uveřejněn v časopise Filatelie v letech 2018-19. Zabývá se zřízením Čs. armády, její organizací a polními poštami v období 1918-1939 s výjimkou mobilizace v roce 1938. Text doplňují 3 tabulky ve formátu pdf, které lze otevřít kliknutím na odkazy níže.

Velká Británie / United Kingdom / Großbritannien  This text was published in magazine Filatelie in 2018-19. It deals with establishing of the Czechoslovak army, its organization and field post in 1918-1939 excluding the mobilisation in 1938. The text is supplemented by 3 tables in pdf format, which can be opened by clicking on the links below.

TABULKA č. 16 / TABLE #16 - Osudy významných osobností-vojáků z let 1918-1939 / The life story of important personalities-soldiers from the years 1918-1939 / Die Lebensgeschichte wichtiger Persönlichkeiten-Soldaten aus den Jahren 1918-1939

TABULKA č. 17 / TABLE #17 - Vojenské útvary Čs. armády a jejich polní pošty 1918-1938 / Military Units of Czechoslovak Army and Their Field Post Offices 1918-1938 / Militärische Einheiten der Tschechoslowakischen Armee und ihre Feldpostämter 1918-1938

TABULKA č. 18 / TABLE #18 - Vojenské útvary Čs. armády a jejich polní pošty 1938-1939 / Military Units of Czechoslovak Army and Their Field Post Offices 1938-1939 / Militärische Einheiten der Tschechoslowakischen Armee und ihre Feldpostämter 1938-1939

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
 
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939

Frame number: 1


Page No. 1   Page No. 2   Page No. 3   Page No. 4   

Page No. 5   Page No. 6   Page No. 7   Page No. 8   

Page No. 9   Page No. 10   Page No. 11   Page No. 12   

Page No. 13   Page No. 14   Page No. 15   Page No. 16   


Frame number: 2


Page No. 17   Page No. 18   Page No. 19   Page No. 20   

Page No. 21   Page No. 22   Page No. 23   Page No. 24   

Page No. 25   Page No. 26   Page No. 27   Page No. 28   

Page No. 29   Page No. 30   Page No. 31   Page No. 32   


Frame number: 3


Page No. 33   Page No. 34   Page No. 35   Page No. 36   

Page No. 37   Page No. 38   Page No. 39   Page No. 40   

Page No. 41   Page No. 42   Page No. 43   Page No. 44   

Page No. 45   Page No. 46   Page No. 47   Page No. 48   


Frame number: 4


Page No. 49   Page No. 50   Page No. 51   Page No. 52   

Page No. 53   Page No. 54   Page No. 55   Page No. 56   

Page No. 57   Page No. 58   Page No. 59   Page No. 60   

Page No. 61   Page No. 62   Page No. 63   Page No. 64   


Frame number: 5


Page No. 65   Page No. 66   Page No. 67   Page No. 68   

Page No. 69   Page No. 70   Page No. 71   Page No. 72   

Page No. 73   Page No. 74   Page No. 75   Page No. 76   
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
Creation date of the exhibit: 13. 06. 2020

Creation date of the exhibit version: 13. 06. 2020

Number of views of this version of the exhibit: 3333

Total number of views of all versions of the exhibit: 3333

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
 
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
© The exhibit is the property of the owner (author) of the exhibit. Copying and dissemination of the exhibit or any part thereof is possible only with the permission of the owner (author) of the exhibit.

Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
EXPONET is a nonprofit activity. If you like it or it brings some benefit to you, please, donate to its operation and further development. Thank you for your kindness!
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
Philatelic exhibit: CZECHOSLOVAK SOLDIERS IN 1918-1939
  Terms of Advertisement Contact
 
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes All rights reserved.
EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition