EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Hlavní stránka EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Základní informace pro uživatele EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Nejčastěji kladené dotazy EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava Angličtina / English / Englisch Němčina / German / Deutsch  
   Lodě Československého námořního loďstva na známkách Československa
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
Filatelistický informační portál www.postoveznamky.sk
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939

ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939


Originální název exponátu: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939

Majitel (autor) exponátu:  Lubor Kunc, Praha, Česká republika

Evidenční číslo exponátu: 1103

Verze exponátu: 1

Počet listů: 76

Další informace:

Česko / Czechia / Tschechien  Tento text byl uveřejněn v časopise Filatelie v letech 2018-19. Zabývá se zřízením Čs. armády, její organizací a polními poštami v období 1918-1939 s výjimkou mobilizace v roce 1938. Text doplňují 3 tabulky ve formátu pdf, které lze otevřít kliknutím na odkazy níže.

Velká Británie / United Kingdom / Großbritannien  This text was published in magazine Filatelie in 2018-19. It deals with establishing of the Czechoslovak army, its organization and field post in 1918-1939 excluding the mobilisation in 1938. The text is supplemented by 3 tables in pdf format, which can be opened by clicking on the links below.

TABULKA č. 16 / TABLE #16 - Osudy významných osobností-vojáků z let 1918-1939 / The life story of important personalities-soldiers from the years 1918-1939 / Die Lebensgeschichte wichtiger Persönlichkeiten-Soldaten aus den Jahren 1918-1939

TABULKA č. 17 / TABLE #17 - Vojenské útvary Čs. armády a jejich polní pošty 1918-1938 / Military Units of Czechoslovak Army and Their Field Post Offices 1918-1938 / Militärische Einheiten der Tschechoslowakischen Armee und ihre Feldpostämter 1918-1938

TABULKA č. 18 / TABLE #18 - Vojenské útvary Čs. armády a jejich polní pošty 1938-1939 / Military Units of Czechoslovak Army and Their Field Post Offices 1938-1939 / Militärische Einheiten der Tschechoslowakischen Armee und ihre Feldpostämter 1938-1939

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
 
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939

Rám číslo: 1


List číslo 1   List číslo 2   List číslo 3   List číslo 4   

List číslo 5   List číslo 6   List číslo 7   List číslo 8   

List číslo 9   List číslo 10   List číslo 11   List číslo 12   

List číslo 13   List číslo 14   List číslo 15   List číslo 16   


Rám číslo: 2


List číslo 17   List číslo 18   List číslo 19   List číslo 20   

List číslo 21   List číslo 22   List číslo 23   List číslo 24   

List číslo 25   List číslo 26   List číslo 27   List číslo 28   

List číslo 29   List číslo 30   List číslo 31   List číslo 32   


Rám číslo: 3


List číslo 33   List číslo 34   List číslo 35   List číslo 36   

List číslo 37   List číslo 38   List číslo 39   List číslo 40   

List číslo 41   List číslo 42   List číslo 43   List číslo 44   

List číslo 45   List číslo 46   List číslo 47   List číslo 48   


Rám číslo: 4


List číslo 49   List číslo 50   List číslo 51   List číslo 52   

List číslo 53   List číslo 54   List číslo 55   List číslo 56   

List číslo 57   List číslo 58   List číslo 59   List číslo 60   

List číslo 61   List číslo 62   List číslo 63   List číslo 64   


Rám číslo: 5


List číslo 65   List číslo 66   List číslo 67   List číslo 68   

List číslo 69   List číslo 70   List číslo 71   List číslo 72   

List číslo 73   List číslo 74   List číslo 75   List číslo 76   
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
Datum vytvoření exponátu: 13. 06. 2020

Datum vytvoření verze exponátu: 13. 06. 2020

Počet zobrazení této verze exponátu: 2550

Celkový počet zobrazení všech verzí exponátu: 2550

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
 
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
© Exponát je vlastnictvím majitele (autora) exponátu. Kopírování a šíření exponátu nebo jakékoli jeho části je možné pouze se souhlasem majitele (autora) exponátu.

Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
EXPONET je nezisková aktivita. Pokud se vám líbí a přinesl vám užitek, prosíme, přispějte na jeho provoz a další rozvoj. Děkujeme za vaši ochotu!
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
Filatelistický exponát: ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V LETECH 1918-1939
  Podmínky reklamy Kontakt
 
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes Všechna práva vyhrazena.
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava