EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung
EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung
EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung
Startseite EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung Grundlegende Informationen für Benutzer EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung Häufig gestellte Fragen EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung Èeština / Czech / Tschechisch Angliètina / English / Englisch  
Philatelistisches Informationsportal www.philanotes.com
   Ausgabe Plan der slowakischen Briefmarken für 2024
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN

Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN

Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
Die Website des Prager Haus der Philatelie
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
Philatelistisches Informationsportal www.philanotes.com
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN

TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN


Original-Titel des Exponats: ÈESKÉ ZEMÌ - POŠTY ZMIZELÉ Z MAP

Inhaber (Autor) des Exponats:  Jiøí Kratochvíl, Praha 6, Tschechische Republik

Registriernummer des Exponats: 1030

Version des Exponats: 1

Anzahl der Blätter: 292

Weitere Informationen:

Tato prezentace se výraznì vymyká z rámce exponátù vystavovaných na našem Exponetu. Nejde totiž vùbec o klasický soutìžní exponát ale o studii z oboru poštovní historie. Navíc o studii problematiky, která dosud nebyla v podobném rozsahu nikdy zpracována. Mimo to si klade za cíl nejen svým tématem upoutat pozornost sbìratelské veøejnosti, ale vyzvat ji k úèinné spolupráci pøi postupném doplòování potøebných artefaktù a vytvoøit tak pro budoucnost kolektivní dílo, v nìmž bude soustøedìno maximum dokumentù o historii poštovních služeben, které i se svými obcemi navždy zanikly – zmizely z map.

Vyzýváme tedy všechny návštìvníky Exponetu, aby nahlédli do svých sbírek i pøebytkù a pokusili se najít další, zde dosud neuvedené, památky na prezentované poštovní služebny. Pokud takovéto artefakty najdete, neváhejte a zašlete nám je ke zveøejnìní do této studie.

Každý nový nález je tedy tøeba naskenovat a spolu s popiskem a jménem autora tohoto pøíspìvku zaslat na adresu posta@pratel.cz. Nové nálezy budou pravidelnì zaøazovány k textu o pøíslušných poštách i poštovnách a bude u nich vždy uvedeno jméno pøispìvatele.

Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
 
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN

Rahmen Nr.: 1


Blatt Nr. 1   Blatt Nr. 2   Blatt Nr. 3   Blatt Nr. 4   

Blatt Nr. 5   Blatt Nr. 6   Blatt Nr. 7   Blatt Nr. 8   

Blatt Nr. 9   Blatt Nr. 10   Blatt Nr. 11   Blatt Nr. 12   

Blatt Nr. 13   Blatt Nr. 14   Blatt Nr. 15   Blatt Nr. 16   


Rahmen Nr.: 2


Blatt Nr. 17   Blatt Nr. 18   Blatt Nr. 19   Blatt Nr. 20   

Blatt Nr. 21   Blatt Nr. 22   Blatt Nr. 23   Blatt Nr. 24   

Blatt Nr. 25   Blatt Nr. 26   Blatt Nr. 27   Blatt Nr. 28   

Blatt Nr. 29   Blatt Nr. 30   Blatt Nr. 31   Blatt Nr. 32   


Rahmen Nr.: 3


Blatt Nr. 33   Blatt Nr. 34   Blatt Nr. 35   Blatt Nr. 36   

Blatt Nr. 37   Blatt Nr. 38   Blatt Nr. 39   Blatt Nr. 40   

Blatt Nr. 41   Blatt Nr. 42   Blatt Nr. 43   Blatt Nr. 44   

Blatt Nr. 45   Blatt Nr. 46   Blatt Nr. 47   Blatt Nr. 48   


Rahmen Nr.: 4


Blatt Nr. 49   Blatt Nr. 50   Blatt Nr. 51   Blatt Nr. 52   

Blatt Nr. 53   Blatt Nr. 54   Blatt Nr. 55   Blatt Nr. 56   

Blatt Nr. 57   Blatt Nr. 58   Blatt Nr. 59   Blatt Nr. 60   

Blatt Nr. 61   Blatt Nr. 62   Blatt Nr. 63   Blatt Nr. 64   


Rahmen Nr.: 5


Blatt Nr. 65   Blatt Nr. 66   Blatt Nr. 67   Blatt Nr. 68   

Blatt Nr. 69   Blatt Nr. 70   Blatt Nr. 71   Blatt Nr. 72   

Blatt Nr. 73   Blatt Nr. 74   Blatt Nr. 75   Blatt Nr. 76   

Blatt Nr. 77   Blatt Nr. 78   Blatt Nr. 79   Blatt Nr. 80   


Rahmen Nr.: 6


Blatt Nr. 81   Blatt Nr. 82   Blatt Nr. 83   Blatt Nr. 84   

Blatt Nr. 85   Blatt Nr. 86   Blatt Nr. 87   Blatt Nr. 88   

Blatt Nr. 89   Blatt Nr. 90   Blatt Nr. 91   Blatt Nr. 92   

Blatt Nr. 93   Blatt Nr. 94   Blatt Nr. 95   Blatt Nr. 96   


Rahmen Nr.: 7


Blatt Nr. 97   Blatt Nr. 98   Blatt Nr. 99   Blatt Nr. 100   

Blatt Nr. 101   Blatt Nr. 102   Blatt Nr. 103   Blatt Nr. 104   

Blatt Nr. 105   Blatt Nr. 106   Blatt Nr. 107   Blatt Nr. 108   

Blatt Nr. 109   Blatt Nr. 110   Blatt Nr. 111   Blatt Nr. 112   


Rahmen Nr.: 8


Blatt Nr. 113   Blatt Nr. 114   Blatt Nr. 115   Blatt Nr. 116   

Blatt Nr. 117   Blatt Nr. 118   Blatt Nr. 119   Blatt Nr. 120   

Blatt Nr. 121   Blatt Nr. 122   Blatt Nr. 123   Blatt Nr. 124   

Blatt Nr. 125   Blatt Nr. 126   Blatt Nr. 127   Blatt Nr. 128   


Rahmen Nr.: 9


Blatt Nr. 129   Blatt Nr. 130   Blatt Nr. 131   Blatt Nr. 132   

Blatt Nr. 133   Blatt Nr. 134   Blatt Nr. 135   Blatt Nr. 136   

Blatt Nr. 137   Blatt Nr. 138   Blatt Nr. 139   Blatt Nr. 140   

Blatt Nr. 141   Blatt Nr. 142   Blatt Nr. 143   Blatt Nr. 144   


Rahmen Nr.: 10


Blatt Nr. 145   Blatt Nr. 146   Blatt Nr. 147   Blatt Nr. 148   

Blatt Nr. 149   Blatt Nr. 150   Blatt Nr. 151   Blatt Nr. 152   

Blatt Nr. 153   Blatt Nr. 154   Blatt Nr. 155   Blatt Nr. 156   

Blatt Nr. 157   Blatt Nr. 158   Blatt Nr. 159   Blatt Nr. 160   


Rahmen Nr.: 11


Blatt Nr. 161   Blatt Nr. 162   Blatt Nr. 163   Blatt Nr. 164   

Blatt Nr. 165   Blatt Nr. 166   Blatt Nr. 167   Blatt Nr. 168   

Blatt Nr. 169   Blatt Nr. 170   Blatt Nr. 171   Blatt Nr. 172   

Blatt Nr. 173   Blatt Nr. 174   Blatt Nr. 175   Blatt Nr. 176   


Rahmen Nr.: 12


Blatt Nr. 177   Blatt Nr. 178   Blatt Nr. 179   Blatt Nr. 180   

Blatt Nr. 181   Blatt Nr. 182   Blatt Nr. 183   Blatt Nr. 184   

Blatt Nr. 185   Blatt Nr. 186   Blatt Nr. 187   Blatt Nr. 188   

Blatt Nr. 189   Blatt Nr. 190   Blatt Nr. 191   Blatt Nr. 192   


Rahmen Nr.: 13


Blatt Nr. 193   Blatt Nr. 194   Blatt Nr. 195   Blatt Nr. 196   

Blatt Nr. 197   Blatt Nr. 198   Blatt Nr. 199   Blatt Nr. 200   

Blatt Nr. 201   Blatt Nr. 202   Blatt Nr. 203   Blatt Nr. 204   

Blatt Nr. 205   Blatt Nr. 206   Blatt Nr. 207   Blatt Nr. 208   


Rahmen Nr.: 14


Blatt Nr. 209   Blatt Nr. 210   Blatt Nr. 211   Blatt Nr. 212   

Blatt Nr. 213   Blatt Nr. 214   Blatt Nr. 215   Blatt Nr. 216   

Blatt Nr. 217   Blatt Nr. 218   Blatt Nr. 219   Blatt Nr. 220   

Blatt Nr. 221   Blatt Nr. 222   Blatt Nr. 223   Blatt Nr. 224   


Rahmen Nr.: 15


Blatt Nr. 225   Blatt Nr. 226   Blatt Nr. 227   Blatt Nr. 228   

Blatt Nr. 229   Blatt Nr. 230   Blatt Nr. 231   Blatt Nr. 232   

Blatt Nr. 233   Blatt Nr. 234   Blatt Nr. 235   Blatt Nr. 236   

Blatt Nr. 237   Blatt Nr. 238   Blatt Nr. 239   Blatt Nr. 240   


Rahmen Nr.: 16


Blatt Nr. 241   Blatt Nr. 242   Blatt Nr. 243   Blatt Nr. 244   

Blatt Nr. 245   Blatt Nr. 246   Blatt Nr. 247   Blatt Nr. 248   

Blatt Nr. 249   Blatt Nr. 250   Blatt Nr. 251   Blatt Nr. 252   

Blatt Nr. 253   Blatt Nr. 254   Blatt Nr. 255   Blatt Nr. 256   


Rahmen Nr.: 17


Blatt Nr. 257   Blatt Nr. 258   Blatt Nr. 259   Blatt Nr. 260   

Blatt Nr. 261   Blatt Nr. 262   Blatt Nr. 263   Blatt Nr. 264   

Blatt Nr. 265   Blatt Nr. 266   Blatt Nr. 267   Blatt Nr. 268   

Blatt Nr. 269   Blatt Nr. 270   Blatt Nr. 271   Blatt Nr. 272   


Rahmen Nr.: 18


Blatt Nr. 273   Blatt Nr. 274   Blatt Nr. 275   Blatt Nr. 276   

Blatt Nr. 277   Blatt Nr. 278   Blatt Nr. 279   Blatt Nr. 280   

Blatt Nr. 281   Blatt Nr. 282   Blatt Nr. 283   Blatt Nr. 284   

Blatt Nr. 285   Blatt Nr. 286   Blatt Nr. 287   Blatt Nr. 288   


Rahmen Nr.: 19


Blatt Nr. 289   Blatt Nr. 290   Blatt Nr. 291   Blatt Nr. 292   
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
Erstellungsdatum des Exponats: 16. 11. 2016

Erstellungsdatum des Exponats Version: 16. 11. 2016

Anzahl der Ansichten dieser Version des Exponats: 25201

Gesamtzahl der Ansichten aller Versionen des Exponats: 25201

Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
 
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
© Das Exponat ist das Eigentum des Besitzers (Autor) des Exponats. Kopieren und Verbreitung des Exponats oder eines Teils davon ist nur mit Zustimmung des Besitzers (Autor) des Exponats möglich.

Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
EXPONET ist gemeinnützige Tätigkeit. Wenn es Ihnen gefällt oder es bringt einige Vorteile für Sie, bitte, zu spenden um den Betrieb und die weitere Entwicklung. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit!
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
Philatelistisches Informationsportal www.philanotes.com
Philatelistisches Exponat: TSCHECHISCHE LÄNDER - POSTÄMTER VERSCHWUNDENE AUS DEN KARTEN
  Werbung Konditionen Kontakt
 
EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung
Copyright (c) 2011 - 2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.
EXPONET - Virtuelle Internationale Philatelistische Ausstellung
// UPDATES: // 20221003: Testing input parameter (!is_numeric($exhibit_ID))