EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Virtuální filatelistická výstava - The virtual philatelic exhibition - Die virtuelle philatelistische Ausstellung
EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
 
  Čeština / Czech / Tschechisch   ČESKÝ JAZYK   Čeština / Czech / Tschechisch Angličtina / English / Englisch   ENGLISH LANGUAGE   Angličtina / English / Englisch Němčina / German / Deutsch   DEUTSCHE SPRACHE   Němčina / German / Deutsch  
  Virtuální filatelistická výstava EXPONET je prostor na internetu, kde lze ukládat, vystavovat, vyhledávat a prohlížet prezentace filatelistických materiálů (exponáty) v elektronické podobě. Vedle mnoha soutěžních exponátů (zpracovaných podle pravidel FIP), často i vysoce oceněných na soutěžních výstavách, je zde umístěna řada dalších zajímavých ukázek, které mohou návštěvníkům předvést a objasnit různé úseky filatelie a všeho, co s ní souvisí. EXPONET je nesoutěžní výstava, jejímž cílem je propagovat filatelii a návštěvníkům být inspirací, poučením a v neposlední řadě i místem, kde mohou předvést výsledky svého sběratelského a studijního úsilí. Na rozdíl od klasických výstav, jsou zde exponáty umístěny trvale, aniž by docházelo k poškození vystavených dokladů, a jsou dostupné návštěvníkům z celého světa v klidu domova i na cestách. EXPONET proto obsahuje jak aktuálně existující exponáty, tak i exponáty vzniklé před určitou dobou, které již neexistují.

The virtual philatelic exhibition EXPONET is an internet space designed for storing, exhibiting, searching and studying electronically displayed philatelic material (exhibits). One can find here number of interesting philatelic presentations that can introduce and document various areas of philately together with many competitive exhibits (prepared according to the rules of FIP), often highly rated on regular exhibitions. EXPONET is a non-competitive exhibition promoting the philately as well as inspiriting and instructing the visitors to create own stamp exhibits. For exhibitors it is a way how to simply present their collecting and study results and display them to the philatelic public. In contrast to the physical stamp exhibitions, the exhibits are permanently placed at EXPONET without any damage to the exhibited materials. The virtual exhibition is available to visitors from around the world with an easy access from their home or during the trips. EXPONET contains both the currently existing as well as older no more existing exhibits. Die virtuelle philatelistische Ausstellung EXPONET ist ein Internet-Projekt, welches das Speichern, Ausstellen, Suchen und Durchsehen von Präsentationen philatelistischen Materials (Exponaten) in elektronischer Form ermöglicht. Neben vielen Wettbewerbs-Exponaten (bearbeitet nach den FIP-Regeln, oft auch auf Wettbewerbs-Ausstellungen hoch ausgezeichnet) befindet sich hier auch eine Reihe weiterer interessanter Objekte, welche den Besuchern verschiedene Bereiche der Philatelie und zusammenhängender Gebiete präsentieren und erläutern. EXPONET ist keine Wettbewerbs-Ausstellung, seine Aufgabe ist für die Philatelie zu werben und den Besuchern Inspiration, Erkenntnisse und nicht zuletzt einen Platz zu bieten, wo sie die Ergebnisse ihres Sammelns und Forschens präsentieren können. Zum Unterschied von klassischen Ausstellungen sind die Exponate hier permanent erreichbar, ohne Gefahr einer Beschädigung der ausgestellten Belege, und den Besuchern aus aller Welt von Zuhause oder auch auf Reisen immer zugänglich. EXPONET enthält nicht nur aktuell bestehende Exponate, sondern auch solche, die früher entstanden sind und nicht mehr bestehen.  
  Čeština / Czech / Tschechisch   VSTUPTE, PROSÍM!   Čeština / Czech / Tschechisch Angličtina / English / Englisch   ENTER, PLEASE!   Angličtina / English / Englisch Němčina / German / Deutsch   EINGEBEN SIE, BITTE!   Němčina / German / Deutsch